Tiens bogatstvo Kine 

Vodeća kompanija na polju TKM

Srbija, Hrvatska, Slovenija, BiH...  

Tiens pokrivač zdravlja anioni, ic zrake, lukensova vlakna

Spavanje je vrlo važna komponenta za održavanje ravnoteže Yin i Yang-a u telu. Dnevni i sezonski ciklusi u prirodi imaju utjecaj na Yin i Yang u svemiru. TKM naglašava da je ljudsko telo programirano da živi u skladu s ritmom prirode. Stoga svatko mora brinuti o dubokom i mirnom snu.

TIENS  Pokirvač zdravlja  je kreiran kombinovanjem nauke 5000 godina stare tradicionalne kineske medicine i načina protoka energije meridijana u telu. Zahvaljujući korištenoj tehnologiji, on može pomoći da se oslobodite umora i poboljšate dužinu i kvalitetu sna. Na ovakav način se neometano pokreće prirodni detoksikacijski ciklus i podupire zdravlje celog tela.

IZRADA

Lukens vlakno
Lukens vlakno je nova vrsta funkcionalnih poliesterskih  vlakana, punijih i prozračnijih od običnih vlakana. Čuva telo toplim i trajno pomaže održavati pravilnu cirkulaciju.

Infracrveni anionski pamuk
Uz nano tehnologiju,  anionski pamuk koji ima svojstvo infracrvenog zračenja je izrađen od turmalina kroz 23 koraka. Turmalin otpušta infracrveno zračenje i anioni pomažu da poboljšate spavanje.

Anioni
Anioni, također poznati kao "policajaci zaštite okoline" i "vitamini vazduha", imaju  funkcije kao što su sterilizacija, pročišćavanje vazduha, uklanjanje prašine i eliminacije grinja. Također povećavaju količinu kiseonika u ćelijama, podešavaju acidobaznu ravnotežu ljudskog tela i ublažavaju umor uzrokovan akumulacijom mlečne kiseline u tkivima i mišićima.

Infracrvene zrake
Infracrvene zrake (FIR) su nevidljivi elektromagnetski talasi u suncu, s talasnom dužinomod 4 ~ 1000μm. Apsorpcija spektra FIR-a u ljudskom telu je slična onoj od vode, omogućujući rezonanciju s humanim molekulama za podizanje temperature na delovima tela. To može pozitivno utjecati na protok krvi, metabolizam i telesnu snagu. 

DELOVANJE

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, dobar i miran san:

- može pomoći da se oslobodite umora
- može izmijeniti duljinu i kvalitetu života
- kao posljedica dubokog i bezbrižnog odmora, može poboljšati prirodni detoksikacijski ciklus koji traje neometano i podupire zdravlje celog tela.

TIENS Pokrivač zdravlja nema kontraindikacije na lekove, tako da terapija lekovima i drugi oblici zdravstvenih tretmana mogu se koristiti neometano uz njegovo korištenje.  Posjetite i zastupnički ured Hrvatske: www.natura-odabrano.com 

Posjetite i portal za Sloveniju:  www.zdravje.tiens-centar.com/