Tiens bogatstvo Kine 

Vodeća kompanija na polju TKM

Srbija, Hrvatska, Slovenija, BiH...  

Kineska tradicionalna medicina

Kineska tradicionalna medicina(TKM)  poznata je već 5000 godina. Zapadna medicina ima svoje ogranke prema svakom organu pojedinačno.  Dok kod TKM se promatra organizam kao cjelina. Prate se tokovi energije koji se nazivaju meridijani.  Višak ili manjak energije u određenom meridijanu uzrokuje određene zdravstvene probleme.  Koji sa vremenom postaju sve jači i izraženiji.

Istočna medicina izdvaja u organizmu čovjeka dvanaest sistema koji vrše 12 osnovnih fizioloških funkcija. Oni nose naziv meridijan. Svaki meridijan zove se prema organu koji određuje njegovu funkciju. U skladu sa teorijom. Jin-Jang, meridijani formiraju 6 parova. Tako postoji 6 jinskih meridijana i 6 jang-skih.

Godišnja doba
U tradicionalnoj kineskoj medicini pet su elemenata (drvo, vatra, zemlja, metal, voda) temeljni elementi našeg univerzuma koji odgovaraju 
Proljeću, Ljetu, Centru, Jeseni i Zimi te ljudskoj jetri, srcu, slezeni, plućima i bubrezima.

Moramo obratiti pozornost na:
- Proljeće zbog čišćenja,
- Ljeto zbog prilagodbe,
- Jesen zbog nadoknađivanja i
- Zimi da bi se održala ravnoteže između tijela i okoliša.

U tradicionalnoj kineskoj medicini pet je elemenata: drvo, vatra, zemlja, metal i voda. To su temeljni elementi našeg univerzuma koji odgovaraju proljeću, ljetu, kasnom ljetu, jeseni i zimi te ljudskoj jetri, srcu, slezeni, plućima i bubrezima.  

Ravnoteža pet elemenata održava ravnotežu Yina i Yanga. 
Kod preporuka bitno je poštivati interakciju elemenata (organa) te čovjeku pristupiti kao cjelini, a ne po djelovima.

Uz pozornost na elemente i ravnotežu yina i yanga ključno je:

- Očistiti organizam

- Obnoviti
- Nahraniti

Prema Kinezima, tajna našeg zdravlja leži u nama samima i okolini koja nas okružuje. Kineska medicina tako obraća pažnju ne samo na zdravlje osobe, nego i na njezino psihičko i fizičko stanje, kao i na njihovu prehranu. Njegova temeljna poruka je prije svega spriječiti, a ne liječiti

Tradicionalna kineska medicina se temelji na harmoniji između yin i yang i na teoriji pet elemenata pod pretpostavkom da se cijela priroda i svemir sastoje od pet osnovnih elemenata: zemlja, metal, voda, drvo i vatra. Sve što postoji može se dodijeliti jednom od njih. 

Mnogi od Tiens dodataka baziraju se na teoriji pet elemenata. Međutim TIENS, vukući iz bogatstva kineske tradicionalne medicine, istovremeno kombinira to s najnovijim dostignućima u biotehnologiji. TIENS je razvio cijeli program za održavanje dobrog fizičkog i psihičkog stanja pomoću dodataka prehrani koji obuhvaćaju četiri koraka: čišćenje, mineralizacija-hranjenje, jačanje i balansiranje.Posjetite i zastupnički ured Hrvatske: www.natura-odabrano.com 

Posjetite i portal za Sloveniju:  www.zdravje.tiens-centar.com/